Za plotem

Série tisků na motivy střetu města s přírodou. 

Tištěno v nákladu 1/1, kombinovaná technika – hlubotisk (lept, suchá jehla), materiálový tisk.